Najlepsi użytkownicy Tygodnia

#1st

 
Xortdan
Z 50 Godziny czasu aktywnego

#2nd

 
LebShot
Z 39 Godziny czasu aktywnego

#3rd

 
Iśmikens
Z 36 Godziny czasu aktywnego
#4th
MajsoneK
Z 35 Godziny czasu aktywnego
#5th
zielinouZ
Z 31 Godziny czasu aktywnego
#6th
Tejo
Z 30 Godziny czasu aktywnego

#7th
bagiet
Z 23 Godziny czasu aktywnego

#8th
shelka
Z 23 Godziny czasu aktywnego

#9th
OffSpell
Z 23 Godziny czasu aktywnego

#10th
Filippo
Z 23 Godziny czasu aktywnego

Top 10 w porównaniu

#1 Xortdan (Status: Offline)

50 Godziny (Definiuje 100 %)

#2 LebShot (Status: Offline)

39 godziny (78%)

#3 Iśmikens (Status: Offline)

36 godziny (72%)

#4 MajsoneK (Status: Online)

35 godziny (70%)

#5 zielinouZ (Status: Offline)

31 godziny (63%)

#6 Tejo (Status: Offline)

30 godziny (59%)

#7 bagiet (Status: Offline)

23 godziny (46%)

#8 shelka (Status: Offline)

23 godziny (46%)

#9 OffSpell (Status: Offline)

23 godziny (46%)

#10 Filippo (Status: Offline)

23 godziny (46%)

Top 10 najlepszych statystyk

 Top 10 najlepszych w porównaniu do innych w czasie online

 Top 10 a inni w czasię aktywnym

 Top 10 a inni w nieaktywnym czasie