Rules

1. Postanowienia ogólne

 1. Serwer xtrust.pl jest publicznym serwerem TeamSpeak 3 i każda osoba może z niego korzystać.
 2. Korzystając z naszego serwera akceptujesz regulamin panujący na nim.
 3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 4. Regulamin serwera może w każdej chwili ulec zmianie. O takowej zmianie zastanie umieszczona informacja na stronie lub serwerze TeamSpeak.
 5. Czas blokady jest ustalany indywidualnie przez administrację.
 6. Każda przerwa w dostawie usług w wyniku naszej działalności będzie ogłaszana minimum 1 godzinię przed.
 7. Administracja nie odpowiada za treści przesyłane w wiadomościach prywatnych.
 8. Dostęp do wszystkich kanałów jest darmowy.

2. Użytkownicy

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania kultury.
 2. Zakaz podszywania się pod administrację lub osoby publiczne.
 3. Zabronione jest używanie nicków i opisów rasistowskich, seksistowskich, nazistowskich, obraźliwych lub wulgarnych.
 4. Zabronione jest używanie avatarów zawierających treści erotyczne, rasistowskie, seksistowskie, nazistowskie, obraźliwe lub wulgarne.
 5. Udostępnianie linków do stron/plików zawierających wirusy lub treści erotyczne, rasistowskie, seksistowskie, nazistowskie, obraźliwe, bądź niezgodne z Polskim prawem jest zakazane.
 6. Zakazanie jest spamowanie zaczepkami bądź wiadomościami prywatnymi.
 7. Zabronione jest reklamowanie w każdy sposób stron www i serwerów.

3. Strefa pomocy

 1. Strefa pomocy służy do nadawania rang, tworzenia kanałów prywatnych, składania skarg bądź uzyskiwania pomocy od administracji.
 2. W przypadku chęci uzyskania pomocy od administratora po wpisaniu komendy !admin , nakazane jest odwołanie się w ciągu kilku najbliższych minut komendą !exit gdy nie ma odpowiedzi administracji.
 3. Na kanale Skargi istnieje możliwość zgłoszenie każdego użytkownika, w tym administrację (aby administracja mogła szybciej podjąć działanie należy udostępnić dowody).

4. Strefa publiczna

 1. Zakazanie jest przeszkadzanie użytownikom który byli pierwsi na danym kanale.
 2. Zabronione jest wysyłanie w wiadomościach kanału treści erotycznych, rasistowskich, seksistowskich, nazistowskich, obraźliwych oraz linków podanych w punkcie &2.5.

5. Kanały prywatne

 1. Aby uzyskać kanał prywatny należy udać się na kanał "Prywatny" w strefie pomocy.
 2. Każdy kanał otrzymuje 2 subkanały (poza wyjątkami z punktu &5.11).
 3. Kanały prywatne nadawane są automatycznie.
 4. W przypadku posiadania kanału na serwerze nie można dostać kanału prywatnego.
 5. Po utworzeniu kanału należy ustawić hasło na głównym kanale i subkanałach.
 6. W przypadku zapomnienia hasła należy udać się na kanał "Prywatny" w strefie pomocy, a następnie ustawić nowe hasło.
 7. Każdy nieużywany kanał zostanie usunięty po 7 dniach.
 8. Zakazane jest usuwanie numeru kanału z nazwy.
 9. Za treści udostępniane na kanałach nie odpowiada administracja serwera.
 10. Zakazanie jest umieszczanie w nazwach kanałów bądź opisach treści erotycznych, rasistowskich, seksistowskich, nazistowskich, obraźliwych oraz reklam do stron i serwerów.
 11. Możliwość uzyskania większej ilości subkanałów jest dostępna tylko dla osób posiadających rangę Przyjaciel bądź osób wybranych przez administrację.
Server status
Admin status
CEO CEO
Xortdan Offline
HSA HSA
zielinouZ Online
jagison Offline
Iśmikens Offline
KlawyDave Offline
MajsoneK Offline
LebShot Offline